alt= alt= alt=

اطلاعات مهم

 

مشورت تلفنی

سه شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶

پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

شماره تلفن: ۰۵۳۱۴۵۸۱۸۸۶

 

مشورت ویدیو اینترنتی

پنج شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴

مشورت ویدیویی از طریق برنامه زوم

۱. به لینک زیر مراجعه کنید:

https://us02web.zoom.us/j/84226271124?pwd=V1NkMUJZQ0Vqckw3V1E1dDlEdVZsQT09

۲.شما باید صبب کنید. اگر عده زیادی مشورت ویدیویی میخواهند مدت زمان بیشتری نیاز دارید ولی به شما در هر صورت مشورت داده میشود هرچند زمان گفتگو تمام شده باشد

۳.بعد یک مشاور از کمک با پپاهجو لیپه با شما صحبت میکند

مشاوره به زبان آلمانی و انگلیسی می باشد. برای زبانهای دیگر شما بایستی یک مترجم داشته باشید. شخص مترجم نیز باید ازطریق لینک بالا در زوم باشد.

برای اطلاعات شما: شماره تلفن شما ویاکامپیوتر و زمان ویدیوچت در زوم ذخیره میشود اما عکس وصدا نه

مشاوره شخصی بعد ازهماهنگی

مشاوره شخصی فقط با وقت قبلی و برای گرفتن وقت فقط از طریق تلفن در ساعات ذکر شده و یا پست الکترونیکی

info@fluechtlingshilfe-lippe.de